DODAJ ADRES

ZNAJDŹ FIRMĘ W NASZEJ BAZIE

Alfida Oriens

Von-Essen-Straße 50 / 22087 Hamburg
kategoria: Księgowość

Tel: +494029801328
Fax: +494029801399
www.alfida.de
admin@alfida.de

Oferujemy Państwu w szczególności: • kompleksowe doradztwo podatkowe • sporządzanie deklaracji podatkowych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych • obsługę w zakresie księgowości • sporządzanie bilansów rocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw • sporządzanie rachunku przychodów i rozchodów • reprezentowanie przed organami karno-skarbowymi • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych Urzędów Skarbowych • występowanie z pozasądowymi środkami prawnymi • reprezentację przed sądami • doradztwo dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą • wybór formy prawnej jak i zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa
X
captcha