DODAJ ADRES

ZNAJDŹ FIRMĘ W NASZEJ BAZIE

ADVOPRIMUM

Neuer Wall 50 / 20354 Hamburg
kategoria: Budownictwo

Osoba kontaktowa: Dr. Daniel Meppen
Tel: +494074109470
Fax: +494074109471
http://www.advoprimum.de
info@advoprimum.de

Kancelaria ADVOPRIMUM zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców. Istotną część usług doradczych stanowią sprawy związane z działalnością w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym. Obszary praktyki:prawo budowlane - doradztwo przy nabywaniu nieruchomości, w tym również przez cudzoziemców, wsparcie i reprezentacja przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji, opracowywanie projektów umów o roboty budowlane, w tym również w języku polskim w oparciu o niemieckie VOB/B, sądowa i pozasądowa reprezentacja przy dochodzeniu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania robót budowlanych oraz roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, w tym również roszczeń podwykonawców bezpośrednio wobec inwestora
X
captcha