Loteria

Warunki uczestnictwa w losowaniu.

 1. Ogłoszenia, które wpłyną do dnia 10 września, biorą udział w losowaniu.
  - W tym terminie należy przesłać na adres E:Mail: jp@zoltestrony.de, zamówienie – uwzględniając wielkość reklamy (teksty, zdjęcia, ew. gotowy skład graficzny)
  - Przyjmujemy pliki: TIF, PDF, CDR AI (czcionki zmienione na krzywe) rozdzielczość 300 dpi, profil kolorów CMYK.
 2. Osoby biorące udział muszą mieć ukończony 18 rok życia oraz posiadać działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Niemiec (nie później niż 1 maja 2016)
 3. Udział mogą wziąć wyłącznie firmy, które zamieszczają ogłoszenie graficzne.
 4. Losowanie nastąpi na specjalnym spotkaniu, z początkiem października 2016. O dokładnym terminie i miejscu poinformujemy w najbliższym czasie. (na stronie www.zoltestrony.de )
 5. Podczas losowania obowiązkowa jest obecność pełnoletniego przedstawiciela firmy, w przypadku nieobecności, firma nie może wziąć w nim udziału.
 6. Firma, która wylosuje samochód otrzymuje prawo jego użytkowania przez rok czasu (szczegóły w umowie użytkownika)
 7. Wylosowane auto pozostaje własnością firmy Reklamax

ⓒ 2019 - Żółte Strony - Polski Informator Branżowy / Das Polnische Branchenbuch - Hamburg

Projekt i wykonanie: virtual people

X